Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Kupującego w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.
 
W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto sprzedawcy.
 
Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna -paragon lub fakturę VAT.
 
Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
 
Kupujący ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową.
Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. Towar należy wysłać na adres siedziby sprzedawcy wraz z opisem niezgodności towaru.
Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.
W przypadku niezgodności towaru z umową koszty przesyłki towaru pokrywa sprzedawca.